Bergarakoartxiboa.eus

Kontakturako datu orria

Bete eremu hauek

Inprimaki honetan agertzen diren datu pertsonalak Bergarako Udalaren fitxategi batean jasota geratuko direla. Datu horiek soil-soilik udal-kudeaketarako erabiliko dira, eta bestelako Administrazio Publikoei edo hirugarrenei utzi ahal izango zaizkie, bakarrik Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak ezartzen duenaren arabera. Horrez gain, jakitun naiz datu horietara jotzeko eta horiek baliogabetzeko, zuzentzeko edo ukatzeko eskubidea gauzatu ahal izango dudala, helbide honetan: Bergarako Udala.- San Martin Agirre plaza 1.- 20.570. BERGARA