Ondare dokumentala gordetzea, kontserbatzea, ezagutzera ematea eta kontsultagarri jartzea.

Udal-artxiboak udalak berak sortutako dokumentu administratibo eta historikoak gordetzen ditu, bai eta bertan sartu diren titulartasun pribatuko funtsak ere.

Funtsak

Lortu nahi diren helburuak

Dokumentuen eta informazioaren eskuragarritasuna eta irispidea bermatzea

Artxiboan sartutako eta gordetako dokumentuetarako eta haietan jasotako informaziorako sarbidea tresna deskribatzaileen bidez egiten da. Tradizionalki, inbentarioak, katalogoak, funtsen gidak eta dokumentu-iturrien gidak izan dira. Gaur egun, datu-baseak erabiltzen ditugu, bilaketak askoz konplexuagoak izateko aukera ematen dutenak, eta, beraz, emaitzak egokiagoak eta osoagoak izan daitezke.

Une honetan, artxiboko kontsulta gelan  kontsultatzeaz gain, oso garrantzitsua da artxiboa Interneten egotea. Jauzi kualitatiboa da, lehenik eta behin, artxiboko datu-baseetarako irisgarritasunaren ikuspegitik, eta, bigarrenik, dokumentuen eta argazkien digitalizazioak ikusteko eta deskargatzeko aukeragatik.

Kontsulta gelako araudia

Artxibo-zerbitzua eta dokumentu-ondarea zabaltzea eta balioestea

Artxibo-zerbitzuak balio historikoa duten dokumentuak gordetzen ditu, euskal dokumentu-ondarearen zati direnak. Zer egiten dugun, nola egiten dugun eta zertarako egiten dugun ezagutarazteko eta balioesteko, hainbat jarduera kultural egiten ditugu. Kasu batzuetan, jarduerak udaleko beste sail eta/edo erakunde batzuekin lankidetzan egiten dira, artxiboaren ikuspuntua emanez.

A) Artxibo-zerbitzua. Zer da artxibo bat eta zertarako balio du?

  • Bisita gidatuak, artxiboa, dokumentu-ondarea eta egiten den lana ezagutarazteko.
  • Erabiltzaileak prestatzeko ikastaroak

B) Gure funtsak ezagutaraztea:

C) Dokumentuen balio historikoa irakastea: