Definizioa

Dokumentuak sortzerakoan, jasotzerakoan, erabiltzerakoan, balioesterakoan eta kontserbatzerakoan, hori modu kontrolatu, eraginkor eta sistematizatuan egitea ahalbidetzen duten eragiketen multzoa da; eta horien barne egonda, baita ere, erakundearen jarduketen edo jardueren frogagiri diren dokumentuak eta informazio-sistemak jasotzeko eta mantentzeko prozesuak.

Helburua

Dokumentu-kudeaketaren helburua da –udaleko dokumentuak bere jardueren lekuko diren heinean– dokumentuak fidagarriak, benetakoak, osoak eta erabilgarriak direla bermatzea.

Onurak

 • Erabakiak hartzen laguntzea
 • Kontu ematerakoan, hori erraztea
 • Legedia betetzea
 • Gardentasunaren oinarri izatea
 • E-administrazioa garatzen laguntzea
 • Informaziorako sarbidea izatea

Kudeaketa-sistema

Dokumentu-kudeaketa erakundearen kudeaketarako laguntza-prozesua da. Zeharkako prozesua da; izan ere, horren xedea dokumentu guztiak dira, departamentu guztietan eta bakoitzean egiten diren dokumentuak, haien jardueren egiaztagiri diren heinean.

Dokumentu-kudeaketarako sistemak funtzionatu dezan, behar-beharrezkoa da dokumentu-kudeaketarako politika bat izatea, eta horretan, helburuak, ezarpena eta atxikitako baliabideak finkatzea.

Hona hemen dokumentu-kudeaketarako politikan argitu beharrekoak:

 1. Funtzioak eta ardurak
 2. Prozesu sistematikoak
 3. Neurketa eta ebaluaketa
 4. Berrazterketa eta hobekuntzak

Dokumentuen gaineko prozesuak

(Modelo de política de gestión de documentos electrónicos para Entidades Locales (PGD-eL))

 1. Harrapaketa
 2. Erregistroa
 3. Sailkapena
 4. eskripzioa
 5. Sarbidea
 6. Kalifikazioa
 7. Balioestea
 8. Kontserbazioa
 9. Bidalketa