Dokumentua Cartulario de San Juan de la Peña izeneko liburuan dago, Zaragozako Unibertsitateko liburutegian gordeta. https://zaguan.unizar.es/record/717
Patxi Olabarriak orain arte egin diren transkripzioei buruzko azalpen interesgarriak ematen ditu.
Urtetan zehar egindako transkripzioen arabera dokumentua, 1053 urte ingurukoa da. Bertan, Santxo izenekoak, sagasti eta lurren dohaintza egiten dio San Juan de la Peñako monastegiko Zianna monjeari.
Era berean “in mea terra que dicitur Begara” Bergaran dagoen nire lurrean bezala itzuli ohi da. Egilearen iritziz Bergara deituriko nire lurrean esan behar da.
Lur eta sagastien emailea Santxo da. Egileak, Nafarroako Antso Nagusia izan daitekeela dio; Zianna monjearen anaia hain zuzen ere. Hori horrela balitz, dokumentua 1035. urtea baino zaharragoa izango litzateke, fetxa horretan Antso Nagusia hil zelako.